Reglament 2023

NO HI HAURAN GOTS EN CAP DELS AVITUALLAMENTS. CAL PORTAR LA TASSA D'OBSEQUI O GOT PROPI.

PLACES: Les places totals es limiten a 300 persones. Els/les nens/es menors de 16 anys, cal que hi participin acompanyats d'un adult i cal que els pares o tutors legals signin l'autorització corresponent.

MODALITAT: Es tracta d'una caminada popular. Si algú la vol fer corrent, ha de ser conscient que els avituallaments i sobretot l'esmorzar es fa només en el lloc establert. 

SORTIDA: Des de Vallfogona de Ripollès, a la Zona esportiva municipal 
RECORREGUT LLARG a les 7:30h del matí
RECORREGUT CURT  a les 8:00h del matí

CONTROLS: A més del de sortida i d'arribada, hi haurà controls de pas que anotaran el pas dels participants i es tancaran per l'equip "escombra".

DESQUALIFICACIONS: En seran motiu:
1) No lliurar el full de ruta al control d'arribada
2) Efectuar anotacions o esmenes al full de ruta que desvirtuïn la seva finalitat.
3) No passar per tots els controls i segons l'ordre establert per l'organització
4) Canviar de lloc o amagar les marques existents en el recorregut.

CLASSIFICACIÓ: Tindran un obsequi tots els participants que hagin pagat la inscripció.
No es valorarà, a cap efecte, l'ordre d'arribada dels participants.

IMATGE i PROTECCIÓ DE DADES: Tot participant autoritza cedir els seus drets d'imatge a l'organització per a ser utilitzats o publicar lliurement qualsevol fotografia o vídeo gravats en el context de la caminada. 
Les dades aportades a la inscripció són confidencials. Només seran utilitzades per què els participants rebin informació de noves edicions de la Milanyada.

ALTRES DISPOSICIONS:
1) El mal temps no serà obstacle per la celebració de la Milanyada, la qual, no obstant, podrà ser alterada per l'entitat organitzadora si alguna circumstància ho aconsella.
2)L'organització no es fa responsable dels accidents que puguin esdevenir en el transcurs de la Milanyada. Caldrà disposar, doncs, d'una assegurança que cobreixi les activitats pròpies de l'excursionisme. L'organització ofereix la possibilitat de subscriure i pagar, al moment d'inscriure's, una assegurança temporal.
3) En cas d'abandonament justificat, s'ha de notificar al control més proper o a un altre participant perquè aquest faci l'avís pertinent. En els llocs adients, hi haurà vehicles de l'organització a fi de recollir els que s'ho deixin córrer.
4) Cal mantenir-se dins la ruta senyalitzada.

NORMES CÍVIQUES:
1) Respecte a l’entorn natural, evitant sempre malmetre arbres i plantes i no embrutar amb deixalles. 
2) El paisatge de Vallfogona és el que veiem gràcies a la pagesia. Avui encara hi ha actives una dotzena d’explotacions agroramaderes i, per tant, trobem bestiar, camps conreats i pastures que cal que respectem. Això vol dir, que no hem d’espantar ni vaques ni ovelles ni cavalls (portar gossos lligats si s’hi passa a prop), que els filats s’han de deixar tal com es troben (obrint-los i tancant-los per les manetes) i que no s’han de trepitjar els sembrats i els camps de dall.

Entrades populars d'aquest blog

EXCURSIONS PER VALLFOGONA A "CAMINANT PER CATALUNYA"

EL 30 D'OCTUBRE T'ESPERA LA MILANYADA 2022!